DISCLAIMER

Disclaimer

FCA Capital stelt het op prijs dat u interesse in haar producten toont door middel van een bezoek aan de website. Aan alle op de pagina's vermelde prijzen, modellen en acties kunnen geen rechten worden ontleend.

Cookies

Op onze website maken wij gebruik van cookies. Dit zijn kleine stukjes technische informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Onze cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten. Deze informatie stelt ons in staat onze website en diensten te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze klanten en bezoekers. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u niet gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze website.

Content

Ondanks de zorg die FCA Capital besteedt aan de correcte invoer van de gegevens op de website kan FCA Capital niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor eventuele onjuistheden, onvolledigheden of actualiteit van de op de site aangeboden informatie. FCA Capital onderschrijft, keurt goed, erkent of controleert geen externe bronnen (internetsites van derden die door of via verwijzingen op onze website bezocht kunnen worden). FCA Capital is niet aansprakelijk jegens enige partij voor directe of indirecte of gevolgschade (inclusief, maar niet beperkt tot, gederfde winst voor bedrijven of anderszins) die het gevolg is van het gebruik van deze website of van informatie hierop, of die het gevolg is van het gebruik van de website derden en de informatie daarop, die door of via verwijzingen op onze website verkregen, opgevraagd of gedownload zijn.

Copyright

Tenzij anders aangegeven, zijn de handelsnamen, merken, lay-out, inhoud, ontwerp, grafische, fotografische en andere inhoud van deze website eigendom van FCA Capital of haar licentiegevers en worden zij beschermd door alle toepasselijke nationale en internationale merk-, auteursrecht- en andere wetten van intellectueel eigendomsrecht. Informatie op de website, zoals tekst, beeld en geluid, mag niet, behalve voor strikt persoonlijke doelen, worden verveelvoudigd, overgedragen, verspreid of opgeslagen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van FCA Capital. Het aanbrengen van wijzigingen aan de inhoud van deze website is uitdrukkelijk verboden.